01 Đơn giá thiết kế

Trọn gói

LIÊN HỆ
Mét vuông

Kiến trúc, nội thất, kêt cấu, M&E
Thay đổi theo quy mô,
yêu cầu dự án
 

Kiến Trúc

LIÊN HỆ
Mét vuông

Kiến trúc, kết cấu, M&E
Thay đổi theo quy mô,
yêu cầu dự án
 

Nội Thất

LIÊN HỆ
Mét vuông

Nội Thất, M&E
Thay đổi theo quy mô,
yêu cầu dự án
 

02 Đơn giá thi công

Chìa khoá trao tay

5.5 Tr
Mét vuông

Thi công trọn gói chìa khoá trao tay
Thay đổi theo quy mô,
kết cấu và vật liệu hoàn thiện
Báo giá chi tiết

Hoàn thiện

2.5 Tr
Mét vuông

Hoàn thiện nội thất
Thay đổi theo vật liệu,
trang thiết bị đi kèm
Báo giá chi tiết

Phần thô

3.3 Tr
Mét vuông

Phần thô và nhân công hoàn thiện.
Thay đổi theo quy mô,
yêu cầu dự án
Báo giá chi tiết

0988 152 370