Phần thô

Ngày đăng 20/02/2020

3.3 Tr
Mét vuông

Phần thô và nhân công hoàn thiện.
Thay đổi theo quy mô,
yêu cầu dự án
Báo giá chi tiết

0988 152 370